ihracat

İHRACAT DANIŞMANLIĞI:

  • E-Dış ticaretin etkin bir biçimde kullanılması
  • İhracata dayalı olarak ürün pazarlaması ve satışı
  • Ürünlerin ihracat fiyatlarının hesaplanması
  • İhracatta, Halihazırda ve yeni müşterilerle iletişim, yazışmalar
  • İhracatta Evrak hazırlanması ve dökümantasyon
  • Gümrük, Lojistik, Nakliye, Gözetim takibi
  • Kalite belgelendirme ve sertifikasyon
  • İşletmelerin, fabrikaların ve ürünlerin ihracata hazırlanması
  • Fuarlara katılım, müşteri ziyaretleri
  • Online toplantılar
Daha Fazla Bilgi