İHRACAT DANIŞMANLIĞI

- İşletmelerin, fabrikaların ihracat yapılanması
- Ürünlerin ihracata hazırlanması
- E-Dış ticaretin etkin bir biçimde kullanılması
- İhracata dayalı olarak ürün pazarlaması ve satışı
- Ürünlerin ihracat fiyatlarının hesaplanması
- İhracatta, Halihazırda ve yeni müşterilerle iletişim, yazışmalar
- İhracatta Evrak hazırlanması ve dökümantasyon
- Gümrük, Lojistik, Nakliye, Gözetim takibi
- Kalite belgelendirme ve sertifikasyon
- Fuarlara katılım, müşteri ziyaretleri
- Online toplantılar